Creative Commons License Deed

Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)

Ansvarsfraskrivelse

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Du har lov til:

  • Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
  • til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • NavngivelseDu må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.

    Hva betyr "Krediter dette verk"?
    Siden du kom fra inneholdt metadata vedrørende lisensen, inklusive hvordan opphavspersonen ønsker å bli navngitt ved gjenbruk. Du kan bruke HTML-markeringene vist her for å kreditere originalen. Dersom du gjør det vil det også på din side finnes metadata som gjør at andre kan finne originalen.
  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser:

 

De gjeldende bestemmelser vedrørende mekling vil bli angitt i opphavsrettsnotisen som er knyttet til verket, eller i anmodningen om mekling dersom ingen slik bestemmelse er angitt. Med mindre annet er angitt i opphavsrettsnotisen knyttet til arbeidet, skal UNCITRALs voldgiftsregler gjelde for enhver mekling.

Mer informasjon.

 

Dersom det er oppgitt må du vise navnet på opphavspersoner og andre parter som skal navngis. Videre må du vise en opphavsrettnotis, en lisensangivelse, en ansvarsfraskrivelse, og en lenke til materialet. CC lisenser før CC 4.0 har også et krav om at du skal oppgi tittelen på materialet dersom den er oppgitt, og kan ha andre mindre forskjeller.

Mer informasjon.

 

I 4.0 må du indikere dersom du har endret materialet og beholde en indikasjon på tidligere endringer. I 3.0 og tidligere lisensversjoner er indikasjon av endringer kun nødvendig dersom du skaper en bearbeidelse.

Retningslinjer for markering.

Mer informasjon.

 

Du kan også benytte en lisens som er angitt som kompatibel på https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Mer informasjon.

 

Kommersiell bruk er først og fremst bruk som har til hensikt å oppnå en kommersiell fordel eller i ervervsøyemed.

Mer informasjon.

 

Bare å endre formatet skaper ikke en bearbeidelse.

Mer informasjon.

 

Lisensen forbyr bruk av effektive teknologiske tiltak, definert med referanse til artikkel 11 i WIPO-traktaten om opphavsrett og kapittel 6a åndsverkloven.

Mer informasjon.

 

De rettighetene som er gitt brukere under unntak og begrensninger i opphavsretten, for eksempel de som er gitt i åndsverkslovens bestemmelser om rimelig anvendelse (lånereglene), blir ikke berørt av CC-lisensene.

Mer informasjon.

 

Du må kanskje trenge flere tillatelser før du kan bruke materialet slik du har tenkt.

Mer informasjon.