Creative Commons License Deed

Atribusi 4.0 Antarabangsa (CC BY 4.0)

Penolakan Liabiliti

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Anda bebas untuk:

 • Adaptasi — adunan semula, mengubah, dan membina di atas bahan
 • untuk sebarang tujuan, walaupun secara komersial.
 • Pemberi lesen tidak boleh membatalkan kebebasan-kebebasan tersebut selagi anda mengikuti syarat-syarat lesen.

Di bawah syarat-syarat berikut:

 • AtribusiAnda perlu memberikan kredit yang sewajarnya, menyediakan pautan kepada lesen, dan menunjukkan jika ada perubahan yang dibuat. Anda boleh berbuat demikian dengan apa jua cara yang munasabah, tetapi bukan dengan cara yang seolah-olah pemberi lesen yang mengiktiraf anda atau penggunaan anda.

  Apa "Atribut karya ini" bermaksud?
  Halaman yang anda berasal mengandungi metadata pelesenan tertanam, termasuk bagaimana pencipta ingin mengatribusikan dirinya untuk penggunaan semula. Anda boleh menggunakan HTML di sini untuk memetik karya tersebut. Berbuat demikian juga dapat memasukkan metadata di halaman anda agar pengguna-pengguna lain turut sama mencari karya asal.
 • Tiada larangan tambahan — Anda tidak boleh guna terma-terma perundangan atau langkah-langkah teknologi yang menyekat pengguna lain daripada membuat sesuatu yang dibenarkan oleh lesen.

Notis-notis:

 • Anda tidak perlu mematuhi lesen untuk elemen-elemen daripada material di domain awam atau di mana saja anda gunakan yang mengikut tatacara pengecualian atau batasan yang berkenaan.
 • Tiada jaminan diberikan. Lesen ini mungkin tidak memberikan anda semua kebenaran yang diperlukan untuk kegunaan anda. Sebagai contoh, hak-hak lain seperti publisiti, privasi, atau hak-hak moral mungkin menghadkan bagaimana anda menggunakan material tersebut.
 

Peraturan pengantaraan yang berkenaan akan ditetapkan dalam notis hak cipta yang disiarkan dengan karya, atau jika tidak maka dalam permintaan itu untuk pengantaraan. Melainkan jika ditetapkan dalam notis hak cipta dilampirkan dengan karya, Kaedah-Kaedah Timbang Tara UNCITRAL terpakai bagi mana-mana timbangtara.

Maklumat tambahan.

 

Jika dibekalkan, anda mesti menyediakan nama pencipta dan parti-parti atribusi, notis hak cipta, notis lesen, notis penafian, dan pautan ke material. Lesen-lesen CC versi 4.0 terlebih dahulu juga memerlukan anda untuk menyediakan nama bahan jika dibekalkan, dan mungkin mempunyai sedikit perbezaan.

Maklumat tambahan.

 

Dalam 4.0, anda perlu menunjukkan sekiranya anda telah mengubah suai bahan dan mengekalkan indikasi pengubahsuaian sebelumnya. Dalam 3.0 atau versi lesen-lesen sebelumnya, indikasi perubahan hanya diperlukan sekiranya anda cipta sesebuah terbitan.

Menanda panduan.

Maklumat tambahan.

 

Anda juga boleh guna lesen yang disenaraikan serasi di https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Maklumat tambahan.

 

Sesebuah penggunaan komersial ialah satu tujuan utama untuk kebaikan komersial atau pampasan kewangan.

Maklumat tambahan.

 

Hanya mengubah format yang tidak pernah mencipta sesuatu penerbitan

Maklumat tambahan.

 

Lesen ini melarang aplikasi penyukatan teknologi yang efektif, didefinisikan dengan rujukan ke Artikel 11 daripada Perjanjian Hak Cipta WIPO.

Maklumat tambahan.

 

Hak-hak pengguna di bawah pengecualian-pengecualian dan pembatasan-pembatasan, seperti penggunaan saksama dan pembagian saksama, tidak dipengaruhi oleh lesen-lesen CC.

Maklumat tambahan.

 

Anda perlu mendapatkan kebenaran tambahan sebelum menggunakan bahan yang sesuai dengan kehendak anda.

Maklumat tambahan.