Creative Commons License Deed

Priskyrimas 4.0 Tarptautinė (CC BY 4.0)

(Atsakomybės) apribojimas

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Jūs galite:

 • Pritaikyti — remiksuoti, perdirbti ar kurti medžiagos pagrindu
 • bet kokiems tikslams, net komerciniams.
 • Licencijuotojas negali atšaukti šių laisvių, jei jūs laikotės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

 • PriskyrimasPrivalote nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar yra pakeitimų. Galite tai atlikti bet kokiu racionaliu būdu, bet jokiu būdu nesudarant įspūdžio, kad licencijuotojas palaiko jus ar kaip kūrinys naudojamas.

  Ką reiškia „Priskirti šį kūrinį“?
  Puslapis, iš kurio atėjote, pateikia licencijavimo metaduomenų, įskaitant kaip kūrėjas pageidauja būti nurodytas naudojantis kūriniu. Jūs galite naudoti čia pateikiamą HTML kodą šiam darbui cituoti. Tai automatiškai įterps metaduomenis Jūsų puslapyje, kad ir kiti galėtų rasti kūrinio originalą.
 • Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių sąlygų ar technologinių priemonių, kurios teisiškai apribotų kitus galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pastabos:

 • Neprivalote laikytis licencijos tiems medžiagos elementams, kurie yra viešojo naudojimo arba kur jūsų naudojimo būdas leidžiamas atitinkamos išimties ar apribojimo.
 • Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus jūsų panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, kitos teisės, kaip kad viešumo, privatumo ar moralinės teisės gali apriboti, kaip jūs galite šią medžiagą naudoti.
 

Taikytinos tarpininkavimo taisyklės bus numatytos autorių teisių įspėjime, pateiktame su kūriniu, arba, tokio nesant, tarpininkavimo prašyme. Nebent būtų numatyta autorių teisių įspėjime, pateiktame su kūriniu, UNCITRAL arbitražo taisyklės yra taikomos visiems arbitražo atvejams.

Daugiau informacijos.

 

Jei teikiama, privalote pateiti kūrėjų ir šalių vardus, autorių teisių pranešimą,atsakomybės apribojimą ir nuorodą į medžiagą. Su CC licencijomis iki 4.0 versijos taip pat privaloma pateikti medžiagos pavadinimą, jei yra, ir taip pat gali būti kitų nenidelių skirtumų.

Daugiau informacijos.

 

4.0 versijoje turite nurodyti, jei keitėte turinį, ir išsaugoti ankstesnių pakeitimų nuorodas. 3.0 ir ankstesnėse licencijos versijose pokyčius nurodyti reikia tik išvestiniams kūriniams.

Ženklinimo vadovas.

Daugiau informacijos.

 

Taip pat galite naudotis licencija, kuri nurodoma kaip suderinama čia: https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Daugiau informacijos.

 

Komercinis panaudojimas yra toks, kuris visų pirma skirtas komencinei naudai ar piniginei grąžai.

Daugiau informacijos.

 

Pakeitus tik formatą, išvestinis kūrinys niekad nėra nesukuriamas.

Daugiau informacijos.

 

Ši licencija draudžia veiksmingų technologinių priemonių, apibrėžtų atsižvelgiant į PINO autorių teisių sutarties 11 straipsnį, taikymą.

Daugiau informacijos.

 

Vartotojų teisės esant išimčių ir apribojimų, pavyzdžiui, sąžiningo naudojimo, nesikeičia dėl CC licencijų.

Daugiau informacijos.

 

Jums gali tekti gauti papildomų leidimų prieš naudojant medžiagą taip, kaip jūs ketinate.

Daugiau informacijos.