Creative Commons License Deed

Kreditering 4.0 International (CC BY 4.0)

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument fremhæver kun nogle af nøgleemnerne og vilkårene fra den egentlige licens. Dette er ikke en licens og har ikke nogen juridisk værdi. Du bør grundigt gennemse alle termerne og vilkårene af den egentlige licens før du bruger det licenserede materiale.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og udbyder ikke juridisk service. Distribution af, fremvisning og henvisning til dette dokument eller licensen som den opsummerer, etablerer ikke et advokat-klient forhold eller noget andet forhold.

Dette er en menneskelæsbar opsummering af (og ikke en erstatning for) licensen.

Du har frihed til:

 • Tilpasse — remixe, transformere og bygge videre på materialet
 • til alle formål, også kommercielle.
 • Licensgiveren kan ikke tilbagetrække disse friheder så længe du følger licensvilkårene.

På følgende vilkår:

 • KrediteringDu skal give passende kreditering, lave et link til licensen, og fortælle om eventuelle forandringer af værket. Det må du gøre på enhver fornuftig måde, men ikke tage hensyn til om licensholderen kan godkende din anvendelse.

  Hvad betyder "kreditér dette værk" ?
  Den side, du kom fra, indeholdt indlejret licensmetadata, herunder hvordan skaberen ønsker at blive anerkendt ved bearbejdninger af dennes værk. Du kan bruge HTML-koden her til at kreditere ophavsmanden og citere arbejdet. Hvis du gør det, vil det også omfatte metadata på din side, så andre også kan finde det originale arbejde.
 • Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske termer eller teknologiske tiltag som juridisk forhindrer andre i at gøre hvad licensen tillader.

Bemærkninger:

 • Du behøver ikke efterleve licensen for elementer af materialet, der er i public domain eller hvor din anvendelse er tilladt som følge af relevant undtagelse eller begrænsning.
 • Ingen garantier gives. Licensen giver dig muligvis ikke alle tilladelser, der er nødvendige for din ønskede anvendelse. For eksempel kan andre rettigheder såsom offentligheds-, privatlivs- eller moralske rettigheder begrænse hvordan du må bruge materialet.
 

De anvendelige mæglingsregler vil blive angivet i ophavsrettighedsbeskrivelse publiceret sammen med værket, eller hvis ikke, i anmodningen om mægling. Medmindre andet er angivet i den ophavsrettighedsbeskrivelse, der er vedhæftet værket, gælder UNCITRALs regler for arbitration.

Mere information.

 

Hvis det er tilgængeligt skal du angive navnet på skaberen og bidragende parter, en ophavsrettighedsbesked, en licensbesked, en ansvarsfrasigelsesbesked og en henvisning til materialet. CC licenser før Version 4.0 kræver endvidere at du også angiver titlen på materialet hvis det er tilgængeligt, og kan derudover indeholde mindre forskelle.

Mere information.

 

I 4.0 skal du angive om du har modificeret materialet, samt nævne tidligere modifikationer. I 3.0 og tidligere licens-versioner er nævnelse af tidligere modifikationer kun påkrævet hvis du skaber et afledt værk.

Markeringsguide.

Mere information.

 

Du kan også bruge en licens der er angivet som kompatibel på https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Mere information.

 

Kommerciel anvendelse er primært tiltænkt for en kommerciel fordel eller økonomisk kompensation.

Mere information.

 

Blot en forandring af formatet skaber aldrig et afledt værk.

Mere information.

 

Licensen forbyder anvendelse af effektive teknologiske tiltag, defineret med reference til artikel 11 af WIPO Traktaten om Ophavsret.

Mere information.

 

Brugeres rettigheder under undtagelser og begrænsninger, såsom "fair use" og "fair dealing", påvirkes ikke af CC licenserne.

Mere information.

 

Du skal muligvis have udvidede tilladelser før du kan bruge materialet som du ønsker.

Mere information.