Creative Commons License Deed

Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto Zkrácené znění, neboli deed, shrnuje pouze některé důležité prvky a podmínky samotných licenčních podmínek. Nejedná se o licenci a samo o sobě nemá žádnou právní váhu. Před vlastním licencováním Vašeho díla si pečlivě prostudujte veškerá ustanovení a samotné licenční podmínky.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Šířením, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nebo její zkrácené znění, neboli deed, které ji shrnuje, nevzniká vztah mezi klientem a advokátem, ani žádný jiný vztah.

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčních podmínek (a jako takové licenci nenahrazuje).

Dílo smíte:

  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla
  • pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
  • Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek

  • Uveďte původJe Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

    Co to znamená "uveďte údaje o autorovi"?
    Stránka, ze které jste přišli, obsahovala digitální kód, který specifikuje způsob, jak si autor přeje být citován při šíření jeho díla. Můžete využít tento HTML kód jeho vložením do zdrojového kódu stránek, na kterých budete toto dílo šířit. Na stránkách se zobrazí požadované informace tak, aby ostatní lidé mohli nalézt cestu k původnímu dílu.

Poznámky:

 

Pokud jsou následující informace známé, musíte uvést: jméno autora a spoluautorů, informace o autorských právech, informace o licenci, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a odkaz na dílo. Licence předcházející verzi 4.0 zároveň požadují, aby byl uveden název materiálu, pokud je znám, a mohou mít i další drobné odlišné požadavky.

Více informací.

 

Ve verzi 4.0 musíte uvést, zda jste dílo upravili a zároveň zachovat záznamy o předchozích úpravách. Ve verzi 3.0 a předešlých verzích licencí musíte zaznamenat změny pouze v případě, že jste vytvořili odvozené dílo.

Průvodce označením.

Více informací.

 

Můžete použít také licenci uvedenou jako kompatibilní v tomto seznamu: https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Více informací.

 

Komerčním využitím se rozumí použít dílo za účelem obchodního zisku nebo peněžní odměny.

Více informací.

 

Pouhá změna formátu nikdy nevytváří odvozené dílo.

Více informací.

 

Tato licence zakazuje použití účinných technologických prostředků ve smyslu článku 11 Smlouvy WIPO o právu autorském.

Více informací.

 

Práva uživatelů díla plynoucí z volného užití díla nejsou licencí Creative Commons dotčena.

Více informací.

 

Je možné, že budete potřebovat získat další povolení, než budete moci dílo použít, jak máte v úmyslu.

Více informací.