Creative Commons License Deed

Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Advertiment

Aquest resum destaca només alguns termes i les principals característiques de la llicència real. No és una llicència i no té cap valor legal. Hauríeu de revisar atentament tots els termes i les condicions de la llicència real abans d'utilitzar el material que s'hi troba subjecte.

Creative Commons no és un bufet d'advocats i no proporciona cap servei jurídic. La distribució, la comunicació o l'enllaç a aquest resum o la llicència aquí resumida no crea cap vincle advocat-client ni cap altre tipus de relació.

Això és un resum fàcilment llegible (i no un substitut) de la llicència.

Sou lliure de:

 • Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material
 • per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial.
 • El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

 • ReconeixementHeu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.

  Què significa "Reconeixement de l'obra"?
  La pàgina de la qual veniu contenia metadades incrustades d'una llicència entre les quals s'explicava com calia reconèixer l'autor en utilitzar l'obra. Aquí podeu utilitzar el codi HTML per citar l'obra. Fent-ho així les metadades també s'inclouran en la vostra pàgina i per tant tothom podrà accedir a l'obra original.
 • No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

 • No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.
 • No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.
 

Les regles de mediació aplicables seran designades en l'avís de de drets d'autor publicat amb l'obra, o si no hi consten llavors en la sol·licitud de mediació. Llevat que s'indiqui una altra cosa en un avís de drets d'autor adjunt a l'obra, s'aplicarà el Reglament d'arbitratge de la CNUDMI en qualsevol arbitratge.

Més informació.

 

En el cas que us hagi estat facilitat, caldrà indicar el nom de l'autor i el d'aquelles parts a qui calgui reconèixer, una notificació de drets d'autor, una notificació de llicència, una notificació d'exempció de responsabilitat i l'enllaç al material. Aquelles llicències Creative Commons anteriors a les versions 4.0 podran requerir a més a més, el títol del material en qüestió quan aquest hagi estat proporcionat, així com evidenciar altres lleus variants.

Més informació.

 

En la versió 4.0 de les llicències, heu d'indicar si heu modificat el material i conservar una indicació de les modificacions prèvies. En la versió 3.0, i en versions anteriors, només cal indicar els canvis si heu creat una obra derivada.

Guia de marcatge.

Més informació.

 

També podeu utilitzar una llicència compatible de la llista de https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Més informació.

 

Un ús comercial és un ús destinat principalment a obtenir avantatges comercials o compensacions monetàries.

Més informació.

 

Un simple canvi de format no crea una obra derivada.

Més informació.

 

La llicència prohibeix l'aplicació de mesures tecnològiques efectives, definides d'acord amb l'article 11 del Tractat de l'OMPI sobre Drets d'Autor.

Més informació.

 

Els drets dels usuaris subjectes a les limitacions i excepcions, com per excepte l'ús just o el tracte just, no queden afectats per les llicències CC.

Més informació.

 

Potser cal que obtingueu permisos addicionals abans d'utilitzar el material per l'ús que en vulgueu fer.

Més informació.