Creative Commons License Deed

Erkännande-DelaLika 2.0 Generisk (CC BY-SA 2.0)

Friskrivning

Denna handling visar endast ett urval av de viktigaste funktionerna och villkoren för den aktuella licensen. Det är inte en licens och har inget rättsligt värde. Du bör noga granska alla villkoren i den aktuella licensen innan du använder det licensierade materialet.

Creative Commons är ingen advokatbyrå och tillhandahåller inga juridiska tjänster. Distribution eller visning av, samt länkning till denna handling eller licensen som sammanfattas skapar ingen advokat-klient- eller annan typ av relation.

Detta är en sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen.

Du har tillstånd att:

  • Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet
  • för alla ändamål, även kommersiellt.
  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • ErkännandeDu måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda . Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.

    Vad betyder "Erkänna detta verk"?
    Sidan du kom från innehöll inbäddad licensmetadata, inklusive hur skaparen vill bli omnämnd vid återanvändning. Du kan använda HTML-koden här för att referera till verket. Då kommer även metadata att inkluderas på din sida så att andra också kan hitta ursprungsverket.
  • DelaLika — Om du remixar, transformerar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar:

Det finns en ny version av denna licens. Du bör använda den för nya verk och överväga att omlicensiera existerande verk med den. Inga verk blir dock automatiskt licensierade under den nya licensen.

 

De tillämpliga medlingsreglerna kommer att bestämmas utifrån de upphovsrättsliga begränsningar som publiceras med verket, eller om inga då ska beslut fattas vid krav om medling. Om inget annat finns angivet i Copyrights noteringarna som kopplas till verket, kommer UNCITRAL medlingsregler att används vid medlingsbeslut.

Mer information.

 

Om det anges, måste du ange namnet på upphovsmannen och skriva ut villkoren för upphovsmannen, licensen, friskrivningsklausul och länka till verket. CC licenser före version 4.0 kräver också att du anger titeln på verket om det anges, och kan ha andra små skillnader

Mer information.

 

I 4.0, måste du indikera om du har modifierat materialet samt behålla indikeringar på tidigare modifieringar. I 3.0 och tidigare licensversioner krävs indikering av ändringar endast om du skapar en bearbetning.

Märkningsguide.

Mer information.

 

Du kan även använd en licens som listas som likvärdig på https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Mer information.

 

En kommersiell användning är en som främst är avsedd för kommersiell nytta eller monetär ersättning.

Mer information.

 

Att enbart ändra formatet skapar aldrig en bearbetning.

Mer information.

 

Licensen förbjuder applikationer av effektiva teknologiska medel definierad med hänvisning till Artikel 11 i WIPO Copyright Treaty, WIPOs Upphovsrättsfördrag.

Mer information.

 

Rätten att använda verket enligt de undantag och begränsningar som finns i lagstiftningen, t.ex citaträtten, begränsas inte av CC licenserna.

Mer information.

 

Du behöver få ytterligare tillstånd innan du använder materialet som du tänkt dig.

Mer information.